Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Παροχή Συμβουλών HW/SW

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και υποστήριξης λύσεων νέων τεχνολογιών οι οποίες καλύπτουν το στρατηγικό σχεδιασμό των πληροφορικών συστημάτων μιας επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία μας στις νέες τεχνολογίες προτείνουμε λύσεις σε δομικό, οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την δημιουργία νέων αλλά και την αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών πληροφορικής, για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

Στόχος μας είναι να συμβουλεύσουμε τις επιχειρήσεις για τις καλύτερες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν σχετικά με τις υποδομές των πληροφοριακών τους συστημάτων τόσο σε θέματα υλικού όσο και λογισμικού, έτσι ώστε να αποκομίζουν τα μέγιστα οφέλη από τη χρήση τους και να ενισχύουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους.

Εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας, μελετάμε σε βάθος τις υπάρχουσες διαδικασίες και πρακτικές της επιχείρησής, κατανοούμε τις ανάγκες τους, προσδιορίζουμε τους στρατηγικούς τους στόχους, σχεδιάζουμε και τελικά υλοποιούμε λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στοχεύουν στην βέλτιστη οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης σας, μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης και λειτουργίας.

Στην Net Expert, μετατρέπουμε την πείρα μας σε χρήσιμες συμβουλές για την επιχείρηση σας, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητά σας και μειώνουν το κόστος σας.

Yπηρεσίες που παρέχουμε:


checksign

Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργων πληροφορικής

checksign

Αξιολόγηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων

checksign

Σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής

checksign

Οργάνωση συστημάτων πληροφορικής

checksign

Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

checksign

Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων

checksign

Επιλογή του κατάλληλου υλικού (Hardware)

checksign

Επιλογή των κατάλληλων εφαρμογών (Software)

checksign

Σχεδιασμό μετάπτωσης δεδομένων

checksign

Σχεδιασμό ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής

checksign

Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών

advice
Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να σας κάνουμε μία επίσημη προσφορά.
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 213 0241128
Fax: 213 0241128
Email: info@netexpert.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο:
09:00 - 15:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:
09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00