Share:

Η μοναδική υπηρεσία εξόφλησης συναλλαγών και με κάρτες πληρωμών χωρίς επιβάρυνση για τον καταναλωτή

i-bank Simple Pay Spot
Απλή και γρήγορη διαδικασία εκτέλεσης κάθε συναλλαγής.
Πολλαπλά επίπεδα πρόληψης λανθασμένων καταχωρήσεων.
Αυτόματη λειτουργία αντιλογισμού λανθασμένων κινήσεων.
Απλή διαδικασία έκδοσης αντιγράφου συναλλαγής
Αναφορές & στατιστικά συναλλαγών ανα πάσα στιγμή
Συνεχής διαθεσιμότητα τεχνικής & τηλεφωνικής υποστήριξης
Δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας
Συνεχής ένταξη νέων συναλλαγών

Εντάξτε το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας και αποκτήστε κύρος, επισκεψιμότητα και νέα έσοδα, εύκολα και γρήγορα!

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασμούς τους σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.ά., καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών, και ισόποση χρέωση του ειδικού λογαριασμού που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Επιχειρηματικά οφέλη από την ένταξή του καταστήματος σας στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»

Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα
Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.
Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος
Η σηματοδότηση του καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιμότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, το κατάστημα απολαμβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο μέσα από τις τακτικές διαφημιστικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και μέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα «Σημεία Πληρωμής».
Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ
Η Εθνική Τράπεζα, με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στο «i-bank Simple Pay Spot». Έτσι το Σημείο Πληρωμής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.

Γιατί να προτιμήσετε την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» από άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες;

Έκδοση νόμιμων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών
Πλήρης διαχείριση λειτουργιών ταμείου (μετασχηματισμοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, χειριστές - βάρδιες, πώληση με barcode scanner, ακυρώσεις - επιστροφές κ.λπ.)
Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, οικονομικές δοσοληψίες κ.λπ.)
Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.)
Παράλληλα, με τη χρήση της cloud υπηρεσίας "Link4all" εξυπηρετεί:
1. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης
2. Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης Λογιστή
3. Απομακρυσμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταμειακού συστήματος
4. Αναφορές - Στατιστικά.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Κάθε επιχείρηση-μέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί μέλος μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

Η ανάπτυξη των «Σημείων Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά κριτήρια εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σημαντική δυνητική πελατεία για κάθε σημείο.
Κάθε «Σημείο Πληρωμής» εφοδιάζεται με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας για να καταθέτει μετρητά, εκτός φακέλου, στα περισσότερα από 700 κατανεμημένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM της Τράπεζας. Τα χρήματα καταμετρώνται αυτόματα και πιστώνουν άμεσα τον συνδεδεμένο λογαριασμό.
Η απόδειξη πληρωμής προς τον πελάτη εκδίδεται, μέσω του ταμειακού συστήματος, από την Εθνική Τράπεζα.
Κάθε «Σημείο Πληρωμής» έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η συνέχιση της λειτουργίας του κάθε καταστήματος λιανικής ως «Σημείου Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελματία.

Δείτε το video για το i-bank Simple Pay Spot

Εντάξτε σήμερα το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot.
Η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη και απλή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν ραντεβού, για να σας παρουσιάσουμε τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του RBS ELIO POSS.